PCMonitor amb Fedora 10

desembre 1st, 2011 by Tempesta48
  • catalan
  • english
  • spanish

PCMonitor és una aplicació que us permet veure l’estat del vostre servidor així com executar algunes comandes remotament des d’un telèfon mòbil.

Aquesta aplicació ve amb una versió del programari per a Linux però al menys a la meva distro, una Fedora 10, donava un error durant l’arrencada: sorry, you must have a tty to run sudo.

Cercant per internet, moltes pàgines recomanaven deshabilitar requiretty, però degut als problemes de seguretat que això comportava vaig trobar una alternativa millor. Cercant al codi que executava el PCMonitor durant l’arrencada del sistema, vaig donar amb aquesta comanda:

sudo -u $USER $SHELL -c “$cmd” || return 1

i la vaig substituir per aquesta altra:

su –session-command=”$cmd” -s $SHELL $USER > /dev/null 2>&1

El que fa aquesta comanda és utilitzar su en comptes de sudo per executar una altra comanda com a root sense TTY. Al final, derivo tota la sortida a /dev/null perquè no surti al TTY.

Salut!


0 Responses to this post

  1. No Comments

Leave a Response